Ko lock och rop
Av Karin Edvardsson Transtrand, Dalarna

 

Hö kyan då kom
ö hö ä hu-y
å hå hu

krusa kom
å hå-å hur

(härefter börjar inspelningen)

a hu-u å
yry hy-y hy-ry hy hy
y-ty-dy-dy ty-dy-dy
ho-o ho

Ky-an kom
o ho-a hu

Stjärna kom
å-hå-å
hu-u-u hu-hu-u-u
y-i-y hu-u hu
hy-y-y-u hu-u hy-y dy
dy dy-y-y-y- hy-y-y

Prrr-a köllön då
tikka

prrr-a söjen
tikka kom no då

prrr-a tika tika tika
Kom no gittan, sockergittan, Sikao
git-git-git-git-git-git-git-gitan, Sikao

Sockergittan kom no då
ja gitt styggheitä kom no, Sikao

Tuppa kom no tuppa
Kom no kyan då, kom

Å hå-å hu, å å å å ho, å-o hu-hu

Karin Edvardsson
(f 1909), Transtrand, Dalarna

Karin Edvarssson är en av våra största traditionsbärare av denna konst. Hon ropar med en stark och avspänd röst, där växlingen mellan tal och sång känns helt naturlig.
Läs mer om lockrop och kulning

Inspelning: insp 1954
Publicerad inspelning: finns ej publiceras
Typ av visa: lockrop, Kulning

När man mycket brännvin dricker
sjungen av Vendla Johansson, Delaryd, Småland

 


./. När man mycket brännvin dricker
dunsterna till huvet sätter ./.
När man ut på gatan går
man då många knuffar får
Julia julie hej hoppsan sa
brännvin i sju dar i rad


./. När jag sen kom in från krogen
då var ja så riktigt full./.
Sedan lade de mig ner i en liten rullebör
Sedan lade de mig ned i den samma rullebör

./ När jag sen kom hem till min kona
då fick ...* ett annat ljud./.
Fyllehund kommer du
låt oss ta en sup ännu
Julia julie hej hoppsan sa
brännvin i sju dar i rad

*... Vad sjunger Vendela Johansson här? Det har vi helt gått bet på. Om det någon som hör vad hon sjunger så skicka ett mail till info@uddatoner.com

 

Vendla Johansson (född 1871 i Skåne), Delaryd, Småland

Vendla Johansson sjunger mycket rytmiskt och svängigt med lika tyngd på varje pulsslag. Hon varierar sig i sjungandet med hjälp av upphämtningar, förslag och glissando.
Vendla Johansson föddes i Skåne, men flyttade som tonåring till Småland. Hon hade sin repertoar framförallt efter sin farmor. Redan som liten var hon känd för sin sång och slog igenom redan som tolvåring! Vendla fick sjunga i alla sammanhang och tyckte t o m att det blev lite påfrestande ibland och försökte vid flytten till Småland hålla sin konst hemlig!

      

Inspelning: Sveriges Radio 1957
Publicerad inspelning CD :Föregångare (MNW), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: supvisa, skämtvisa

Magdalena visan
Sjungen av Vendla Johansson, Delary, Småland

1. Magdalena gick sig ut i grönan lund
Solen sken idag
./. Där mötte hon sin frälsarman
Allt uti lunden den gröna ./.

2. Magdalen faller för sin frälsarman
vill du dricka vänskap ur min vita hand?

3. Jag kan icke dricka vänskap ur din hand
Du har befattat dig med mången ann
Här uti lunden den gröna

4. Det första barnet hade du till med din far
Det kasta du uti storan hav

5. Det andra barnet hade du till med din bror
Det kasta du inunder storan bro

6. Det tredje barnet hade du med socknens präst
Då var din synd som allra värst

7. Men du kan ingen annan förlåtelse få
Än uti lunden i sju år gå

8. Du får inte hava någon annan bädd
Än ligga på ett högt stenberg

9. Du får inte beta någon annan mat
Än tugga barken utav furuträd

10. Du får inte hava någon annan dryck
Än suga saften utav linnelöv

11. Magdalen gick sig ut i lunden grön
Där mötte hon sin frälsarman

12. Magdalena vad tyckte du nu om din bädd?
Min bädd den var såsom ejderdun

13. Magdalena vad tyckte du då om din mat?
Min mat den var såsom kungarätt

14. Magdalena vad tyckte du då om din dryck?
Min dryck den var såsom rödan vin

15. Magdalena nu så har du gjort ditt straff
Solen sken idag
Nu får du träda uti himlen in
Allt uti lunden den gröna

Inspelning: Sveriges Radio 1957
Publicerad inspelning CD :Den medeltina balladen (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: Ballad, SMB 43

Vill du se en uppteckningen av alla verserna av Maria Magdalena klicka här!

 

Den signade dag
Sjungen av Finn Jonas Jonsson, Boda, Dalarna

 

Den signade dag som vi nu här se
av himelen till oss nedkomma
Han blive oss säll, han låte sig te
Oss alla till glädje och fromma
Ja, Herren den högste oss alla idag
för synder och sorger bevare

Men såsom en fågel mot himelens höjd
Sig svingar på lediga vingar
Han prisar sin Gud är glad och förnöjd
när han över jorden sig svingar
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd
mot himlen med lovsång och böner

Inspelning: Sveriges Radio 1954
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: koral


Finn Jonas Jonsson, Boda, Dalarna

Finn Jonas Jonsson sjunger med en mjuk och böjlig röst där de tonande konsonanterna är särskild tydliga, vilket ger sången en alldeles speciell klang.

    
   

Bereden väg för Herran
Sjungen av Finn Jonas Jonsson, Boda, Dalarna

Bereden väg för Herran
Berg, sjunken, djup stån upp
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp
Rättfärdighetens furste
Av Davids hus den störste
Välsignad vare han,
Som kom i Herrens namn

Jerusalem är öde
Där stämpel fallit ner
Dess präster äro döde
Dess spira är ej mer
Men kriste rike varar
Och sig allt mer förklarar
Välsignad vare han,
Som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp
Guds löften äro sanna,
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn

Inspelning: Sveriges Radio 1954
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: koral
sista versen är efter Finn Jon Jonsson upptecknad av Karl Sporr före år 1922

   

Kråkan satt på ladutak
sjungen av Dansar Edvard Jonsson, Malung, Dalarna

 


Kråkan satt på ladutak
å pipan vill int låta
Kära mamma ge barnen mat
så dom slipp å gråta
Tuss luleriom lej, kok storgrytan full
Sen kommer tre utsvultne mågar
Den ena va halt, den andra va blind
den tredje stod ut, han tordes int’ gå in
För han ha’ drittit i bracka.

 


 

Inspelning:
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: vaggvisa

 
   

Kvällen stundar och solen går neder
Sjungen av Dansar Edvard Jonsson, Boda, Dalarna

 

Kvällen stundar och solen går neder
och vårt nöje skall slutas för idag
Aldrig stundar för mig eller eder
En så förnöjsam och sällsammer dag

Kvällen stundar och solen går neder
Vi åtskiljas för natten faller på
Må Guds nådenes sol oss pålysa
Så att ingen vilse må gå

Uti alla våra levnadsskiften
tackom Gud utav hjärtanas grund
Nu han låter båd gamla å unga
ljuvt njuta båd vila och blund

 

Inspelning:
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa:

Här kan du höra ljudfilen med Dansar Edvard långsamt  

Om jag än reste till världens ände
Sjungen av Dansar Edvard Jonsson, Malung, Dalarna

 

Om än jag än reste till världens ände
så ropar mitt hjärta till dig
Tänk om jag kunde tillsammans få komma
och du vore vännen min
och jag allra kärestan din
O ädla ros och förgyllande stig
förgyllande rosenstig

 

Inspelning:
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa:

Kolock
Sjungen av Finn Jonas Jonsson, Boda, Dalarna

 

Läs mer om lockrop och kulning

Inspelning:
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: lockrop

   

På dig jag hoppas Herre kär
Efter Gustav Jönsson, Ankarvattnet, Jämtland

 


På dig jag hoppas Herre kär
Du som min säkra tillflykt är
I all min nöd och våda
Jag beder dig, Du vördes mig
Nu och med hjälp benåda

Lov ära pris och ärlighet
Dig tillhör i all evighet
O fader son å ande
Din nåd och makt
Din vård och vakt
Ske pris i alla landen

Gustav Jönsson, född 1903, Ankarvattnet, Jämtland.


Gustav Jönsson sjunger med en mjuk och böjlig röst. Han varierar melodin och sjunger med en tät klang med hjälp av tonande konsonanter och melismer. Röstlägen är relativt högt, men med upphämtningar från lägre tonhöjder i starterna på fraserna.
Gustav Jönsson var hemmansägare i Ankarvattnet, en liten by i nordvästra Jämtlands fjälltrakter. Först på 1930-talet fick man orgel i kapellet däruppe - fram till dess hade en försångare fått leda psalmsången. Gustav Jönssons svärfar var den siste försångaren i Ankarvattnet.

Inspelning: Svenskt Visarkiv 1969
Publicerad inspelning CD (Caprice), Källorna CD-samling (KMH)
typ av visa: koral, Sv. Ps 341
     

Kulning
Anna Karlsson Transtrand, Dalarna

 
   Läs mer om lockrop och kulning
     

Bi bi barna
sjungen av Lena Larsson Bohuslän

 


Bi bi barna
katten hänger i grana
Mor mal gryna
Far slaktar svina
Syster går i grönan äng
plockar blommor till sin vän
Nu ska lillen sova

Lena Larsson (1882-1967), Ytterby, Bohuslän

Lena Larsson sjunger med med en tät och djup klang. Röstläget är ovanligt lågt för en kvinnoröst. Hon ”håller i” fraserna och sjunger med en riktad klang med variabel intonation och varierad melodik.
Lena Larsson var småbrukarhustru. Efter att hon blivit änka fortsatte hon att sköta småbruket med fiske som binäring. Det var inte förrän Lena Larsson var 75 år som hon blev uppmärksammad av Sveriges Radio som då spelade in hennes sång och visor. Lena Larsson bror sjöng också visor i samma tradition och det är spännande att lyssna på variationen som finns dem emellan när de sjunger samma ballader.

Inspelning Sveriges Radio 1957,
Publicerad inspelning: CD Visor och låtar från Bohuslän (Caprice) Källorna (KMH)
typ av visa: vaggvisa

 

Ling linge logen
efter Lena Larsson, Bohuslän


Ling linge logen
tolfte man i skogen
Bjällekoa bunna
fy hunnar hänga
Locka mig långt uti Dårefjället gör de
där varken vatten eller väte
Där gror löken
där gal göken
där är bätter än här
där är flickor att leka med


Om ling linge logen:
En vallvisa där texten anspelar på de faror som finns i skogen - "Tolfte man i skogen" kan vara både björnen med "tolv mans styrka" eller helt enkelt tolv rövare. Lena Larsson sjunger med en djup och varm röstklang och ett fritt föredrag, hon vilar på de tonande konsonanterna vilket ger visan en mycket suggestiv och hemlig karaktär.

Inspelning Sveriges Radio 1957,
Publicerad inspelning: CD Visor och låtar från Bohuslän (Caprice) Källorna (KMH)

Nyinspelning: Susanne Rosenberg, 2007
"Kulning - musiken och tekniken" /Udda Toner 2007

typ av visa: vallvisa

   

Den Bergtagna
efter Lena Larsson Bohuslän

1. Å jungfrun hon skulle sig åt
ottesången gå
Tiden görs mig lång
Så gick hon den vägen åt
höga berget låg
Men jag vet att sorgen är tung

2. Hon klappar på bergadörrn
med fingrarna små
Statt upp du höge bergakung
drag låsena ifrå

3. Och upp steg bergakungen drog
låsena ifrå
Så bar han den bruden i silkssängen blå

4. Så var hon i berget i åtta runda år
Fick sönerna sju och en dotter så båld

5. Jungfrun hon gångar sig
för bergakungen stå
Ack give att jag fing’ till modershemmet gå

6. Och nog kan du hem till
din moder få gå
Blott att du ej vill nämna
sju barnen de små

7. Och när som hon kom på sin kära moders gård
Tiden görs mig lång
Ute för henne moderen står
Men jag vet att sorgen är tung

 

Inspelning Sveriges Radio 1957,
Publicerad inspelning: CD den medeltida balladen(Caprice) Källorna (KMH)
typ av visa: Ballad SMB 24, naturmystik

   

Av hjärtat jag dig älskar
efter Björs Olof Larsson, Dalarna

 

1. Av hjärtat jag dig älskar
i all min levnads tid
Men det kan jag väl veta
jag får väl aldrig dig
Själv Gud mig haver lovat
att du skall trogen bli
Men jag är allt för fattig
det kan väl aldrig ske

2. Men om det skulle hända,
att du mig har förglömt
Fast jag så många gånger
har suckat för dig ömt
Du mig ditt hjärta givit
det har du tagit igen
Det har du nu förbundit
allt med en annan vän

Björs Olof Larsson, född 1872 , Heden, Dalarna

Björs Olof sjunger med en kraftfull och stadig röst Han sjunger rytmiskt och smyckar ut och varierar melodierna
Björs Olof Larsson var jordbrukare och ville gärna sköta sin gård efter gamla seder och bruk. Han var gift under några år, men levde sedan ensam och skötte hushåll och allt annat själv. Han var t.ex. också duktig på att väva. Sina visor hade han lärt sig av sin far.
Björs Olof var duktig på att blåsa horn och kunde många vallåtar. Han medverkade endast vid en spelmansstämma och han tyckte att det var "vackrast om en har musiken för sig själv".

Inspelning: Sveriges Radio
Publicerad inspelning: CD Föregångare (MNW) Källorna (KMH)
typ av visa: lyrisk visa

en gumma sa en gång till Björs Olof att "vi skä vickla på ton å sjung så fint så"
(Vickla på ton=smycka ut, krusa)

Tvåtusen man från dalorta sprang
Sjungen av Björs Olof Larsson, Dalarna


Tvåtusen man från Dalorta sprang
med spikslagna skor
och klubbor i sin hand
till att försvara Dalom
Somliga gingo somliga sprang
å somliga sprungo så att
svetten på dem rann
på året femtonhundra tjugo
Somliga gingo somliga sprang
å somliga sprungo
så att svetten på dem rann
å somliga sket på hälom

 

Inspelning: Sveriges Radio
Publicerad inspelning: CD Föregångare (MNW) Källorna (KMH)
typ av visa: polsktrall