Spelfot
Sjungen av Ulrika Lindholm, Frostviken, Jämtland

Ku Hålan, ku Smålan'
ku Vitterlig, ku Vipplan
Ku Anaros, ku Danaros,
ku Spangaros, ku Spelfot,
Spelfot, Spelfot

Opp Stårsa, gjeitstreitjen
han kauk i berga!
Int' veit ja' vad det e att,
men ja' tror de att värjom,
värjom


stårsa = flicka
gjeitstreitjen = getarpojken
värjom = vargen

Inspelning: Sveriges Radio,
Publicerad inspelning: CD Lena, Ulrika & Svea, CD Källorna (KMH)
Typ av visa: vallvisa

Ulrika Lindholm, (1886-1977) Frostviken, Jämtland
Ulrika Lindholm sjunger i varierade röstlägen. Hennes omfång blir är rätt stort. Hon sjunger med tydliga konsonanter och med en tät klang och en varierad rytmisk gestaltning.
Ulrika Lindholm växte upp i nordvästra Jämtlands fjälltrakter. De flesta visorna hade hon efter sin mor Olava Fredriksdotter. Det var mycket musik i Ulrika Lindholm hem och hennes far var spelman (Fredrik Andersson f 1839).
Efter att hon blivit änka som 28-åring, med tre små barn, livnärde hon sig bl.a. som hushållerska. Hon bodde under en stor del av sitt liv i Stockholm och var en flitig uppgiftslämnare både till Sveriges Radio och Nordiska museet.

Godafton flicka lilla vän
Sjungen av Ulrika Lindholm, Frostviken, Jämtland

Godafton flicka lilla vän
Förlåt jag gör omak
Och än en gång besvärar dig
Ty kärlek är orsak
Jag tror du icke aktar på
Om du en vaken stund skall få
För att få tala med en här
Som har dig hjärtligt kär

Är icke du min lilla vän
Jag dig visst älskat har
Du aldrig ur mitt sinne går
Så länge liv finns kvar
Var gång jag tänker uppå dig
Så röres blodet uti mig
Var gång jag dina ögon ser
Mitt hjärta mot dig ler

Nu frågar jag dig än en gång
Mitt lilla hjärtekorn
Har du en annan i ditt sinn
Som du rätt tycker om
Som du har lovat hjärtat ditt
Som du har lovat all trohet
Som du har tänkt skall bli din vän
Och honom räckt din hand

Är det ej så, så sanning säg
Att du mig håller kär
Och räck mig då din högra hand
Att du mig trogen är
Du hjärtat mitt har fängslat så
Att jag mig aldrig ångra må
Å hela hjärtat mitt igen
Att evigt bli din vän

Inspelning: Sveriges Radio,
Publicerad inspelning: CD Lena, Ulrika & Svea, CD Källorna (KMH)
Typ av visa: lyrisk kärleksvisa

Uti friska gräset gröna
Sjungen av Ulrika Lindholm Jämtland

Uti friska gräset gröna
vandrar jag en sommardag
och ibland de gossar sköna
ställer jag mitt hjärtelag
Bästa gossen jag kunde finna,
den jag älskar och kunde få
får en evig älskarinna
om det mig behagar så

Uppå dessa goda orden,
tager jag dig till mig in
och ingen människa uppå jorden
skall oss skilja från varann'
Varken vinter eller sommar,
varken dagar eller natt
Förrän döden oss åtskilja,
blir i graven vårt sista spratt,
Förrän döden oss åtskilja,
blir i graven vårt sista skratt!

Inspelning: Sveriges Radio,
Publicerad inspelning: CD Lena, Ulrika & Svea (Caprice), CD Källorna (KMH)
Typ av visa: sånglek

Liten vallpiga
Sjungen av Elin Lind, Grangärde, Dalarna

1. Liten vallpiga kväd visan för mig
så väl hon kan
Å halva mitt hjärta, det giver jag dig
Hon kväder så väl som hon kunde

2. Halva ers hjärta det kan jag ej få
Men nog skall jag kväda min visa ändå

3. Vallpigan kvad visor, ja en om än två
Å kungen han dansa och hela hans hov

4. Vallpigan kvad visor, ja fyra än fem
Å kungen han dansa å alla hans män

Elin Lind, (1876-1958), Grangärde, Dalarna


Elin Lind sjunger med en tät röst i talröstläge, men med en ljusare och tunnare röst på högre toner. Hon sjunger med tydlig text och tonande konsonanter.
Elin Lind lärde sig sina visor både av sin mor Greta Bryngelsson, f 1833, men också av arbetskamrater då hon tjänade på Fredriksbergs herrgård. Hon arbetade som vallpiga som liten flicka och lärde sig då en mängd vallvisor som har rötter ned i 1800-talets första hälft.

Inspelning:
Publicerad inspelning: CD Den medeltida balladen (Caprice), CD Källorna (KMH)
Typ av visa: ballad SMB 182

Kråkan sitter på bastutak
efter Helena Lindqvist Torp, Medelpad


Kråkan sitter på bastutak
å pipan vill icke låta
Kära mor ge barna mat
låt de m icke gråta
Barna e många å skorna e trånga.
drängen gick åt herde skog
å sköt en liten duva

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Källorna (KMH)
Typ av visa:vaggvisa

Nyinspelning: Susanne Rosenberg 2007, opublicerad

Med ängslan sorg och stort besvär
Sjungen av Alfred Lindroos och Johannes Andersson, St Pellinge, Finland


1. Med ängslan sorg och stort besvär
Jag mig en visa gör
Som gömmas bör hos dig min vän
Allt till den bleka död
Gud nåde den som falsker är
och har en annan kär
Den liknar jag vid vilda djur
som uti skogen är

2. Din kärlek liknas vid en snö
som faller i april
När du far bort då vill jag dö
och ej mer vara till
Mitt hjärta jag dig givit har,
vad kan jag mera ge
Jag är förnöjder med min lott
fast jag dig sällan ser.

En lyrisk kärleksvisa. Texten är mycket spridd via skillingtryck och trycktes första gången 1809 i Gefle. Oftast brukar skillingtrycket innehålla betydligt fler verser.

Inspelning: ca 1910, Otto Andersson
Publicerad inspelning:finns ej
Typ av visa: lyrisk kärleksvisa

Alfred Lindroos och Janne Andersson, St Pellinge, Finland

Alfred Lindroos (Ollas Alfred) och Janne Andersson (Jocko Andersson) sjunger med raka starka röster och med en tvåstämmighet där varje stämma blir självständig. De i ett ganska högt läge och varierar sig melodiskt mellan de två versrena.

Läs mer om Lindroos & Andersson i häftet ”De rosor och de blader” www.uddatoner.com

"Goda och namnkunniga vissångare voro Alfred Lindroos och A. J. Andersson i Pellinge, den sistnämnda tillika fiolspelman. Även de behärskade folkviserepertoaren på ett sällsynt sätt.".

"Gamla och nya visor flödade, den ena mer utförlig och helgjuten än den andra. En äkta sångarglädje och en trofast kärlek till de gamla tonerna togo sig uttryck i sången. När de sjöngo tillsammans gåvo de prov på den flerstämmighet, som fordom gav den samfällda vissången en egendomlig klang, då somliga av sångarna med en sekunderande stämma följde melodistämman åt"

(ur Folkvisa och Folkmusik i Svenskfinland av Otto Andersson)

En sjöman promenerade
Sjungen av Alfred Lindroos och A J Andersson, St Pellinge, Finland

En sjöman promenerade
uti en äng så grön, ja ja
Där mötte han en jungfru
så fager och så skön
./. Tiå tiå te faderadirej,
så fager och så skön . /.

Så gör de sig trolovade
på denna gröna äng, ja ja
då ska vi plocka fikonlöv
och bädda oss en säng
./. Tiå tiå te faderadirej,
och bädda oss en säng

Inspelning: ca 1910
Publicerad inspelning:finns ej


Nyinspelning: Rotvälta, 1996
"i österled", Udda Toner 1996

Typ av visa: ballad

Lissgubben på tallbacken
sjungen av Katrina Lundstedt, Hälsingland

1. Å lissgubben på tallbacken
tre döttrar hade han
han sålde bort sina gammelböxer
å köfte stinten grannband
Dem styrsa å var grann

2. Å mine getter går i skogen
gnager barken utav trä
Ja bande barken, blågeten
Små kvistorna me’

3. Mina getter de skiter peppar
granngårdstinten de plöckar opp
Dom kokar sig en bönesoppa
För dom tyckt härs smakers gott

4. Brunrocken me mässingsknoppen
Kom fria till dej dej
Då han kom ner te Hejsporten
Så slog han näsa te bara lorten
aj aj san då gjer

 

 

 

Katrina Lundstedt (1876-1962), Hassela, Hälsingland


Katrina sjunger rytmisk och man kan höra stråkdragen i sången. Hon har en ljus och lätt röst med tydliga tonansatser utan någon tvekan! Hon använder variabel intonation och varierar också melodiken hela tiden.
Katrina lärde sig sina trallar och visor framförallt efter sin far, som var storspelman i trakten. Men också efter andra spelmän som Hultkläppen (Per Alcén), Skamp-Hinke (Nils-Erik Bergström) och Sammels Jon-Erik (Jon-Erik Quick). Hon hade en blandad repertoar av visor och låtar.
Som 15-åring började hon jobba som piga, när hon gifte sig i 20-års åldern bosatte hon sig tillsammans med maken på krontorpet Ryssla-torpet där hon sedan bodde kvar i hela sitt liv. När maken dog 1920 fick Katarina ensam försörja de sex barnen.

 

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Källorna (KMH)
Typ av visa;vallvisa

Je hade en son å han hette Jon
Sjungen av Marin Martinsson, Bohuslän

1. Je had'n son å han hette Jon
hej dundra dudeli dudeli dudeli dej
Han ville gå me' pigerna på lo'n
hej dundra dudeli dudeli dej

2. Så kallte han på rostuga in
Där syv å sutti piger sto' uti ring

3. När som han kom på rostuga in
där syv å sutti piger bädda hans säng

4. ./. De var en man som var så go' te' å lulla
Så väl han lullade så han gick vall ./.

5. Sankt Hansenatta var icke lang
Men syv å sutti vaggor kom han på gang

Sankt Hansenatta = Midsommarnatten
rostuga = sovstugan

Verserna 1-3 och 5

vers 4

Martin Martinsson f 1913, Henån, Bohuslän

Martin Martinsson sjunger med stuns och rytmisk säkerhet. Han sjunger med tydliga upphämtningar och ansatser med en ganska nasal klang.

Martin Martinsson var smed och lantbrukare och hade sina visor både efter sin far och sin farmor

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Visor och låtar från Bohuslän, CD Källorna (KMH)
Typ av visa:vispolska

Bi bi barna
Sjungen av Marin Martinsson, Bohuslän

 

Bi bi barna
katten hänger i garna
Mor mal gryna
Far slaktar svina
syster går i apelgård
plockar äpple i en skål

Inspelning:
Publicerad inspelning:CDVisor och låtar från Bohuslän (Caprice), CD Källorna (KMH)
Typ av visa: vaggvisa

 

Rop vid sjösättning
Ropat av Marin Martinsson, Bohuslän

 

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Källorna (KMH)
Typ av visa:

De lekte gulltavel
Sjungen av Marin Martinsson, Bohuslän


1.De lekte gulltavel vi bredan bord
I lust och till glädje med alla
De fruer tvenne med ära stor
Så underlig leken månd' falla
Men lyckan vänder sig ofta om

2. De tärningar lupo så ofta omkring
Så snart de sig månde vända
Så gör ock lyckones hjul uti ring
vars lopp man näppelig kan känna
Men lyckan vänder sig ofta om

3. Fru juli å dronning Malfred
de lekte gulltavel med ära
På golvet gångar barnen därvid
de lekte med äpple och päron
Men lyckan vänder sig ofta om

4. På golvet gångar de barnen så fint,
som med äpple och päron månd' leka.
I salen Herr Axel Tordsson kom in,
han tänkte till Rom att resa.
Men lyckan vänder sig ofta om.

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Visor och låtar i Bohuslän, CD Källorna (KMH)
Typ av visa:Ballad
SMB 85, riddarballad

Axel och Valborg
Sjungen av Simon Martinsson, Bohuslän


1. De lekte gulltaffel vid bredan bord
I glädje och fröjd bland alla
De fruer bägge med ära stor
Så underli leken mån falla
Men lyckan vänder sig ofta om

2. De tärningar lupo så ofta ikring
Så fort de sig månde vända
Så gör ock lyckones hjul uti ring
Vars lopp man näpplig kan känna

3. Fru juli å drottning Malfre
De lekte gulltaffel med ära
På golvet gångar barnen därvid
De lekte med äpplen och päron

4. På golvet gångar de barn så fin
Med äpplen å päron mån leka
I salen herr Axel Torsson kom in
Han tänkte till Rom att resa
Men lyckan vänder sig ofta om

Inspelning:
Publicerad inspelning:CD Visor och låtar i Bohuslän, CD Källorna (KMH)
Typ av visa:Ballad SMB 85, riddarballad

Simon Martinsson (1875-1950) Svineviken, Orust, Bohuslän


Simon Martinsson var lantbrukare på Orust och farbror till Martin Martinsson.